Zwroty i reklamacje

Ładuję...

ZWROTY

 • Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:

  a) pisemnie na adres ul. Chartowo 5, 61-245, Poznań.
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mercado.pl
  c) na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę pod adresem: Formularz odstąpienia.
  d) za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 • Zwrot kosztów nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Rozpatrywanie proces zwrotu należności może wydłużyć się do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez kupującego nastąpi tą samą drogą, co zakup towaru.

REKLAMACJE

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może w ramach reklamcji:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 • żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia

Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. 

Reklamacje można składać:

W ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.